Gifts

       Ski Tee     
Ski Tee
         
    Regular price $18.00     
       
       Holiday Blend & Tee     
Holiday Blend & Tee
         
    Regular price $37.00     
       
       Caffe Vita Holiday Sampler     
Caffe Vita Holiday Sampler
         
    Regular price $77.00     
       
       Holiday Patch     
Holiday Patch
         
    Regular price $2.00     
       
       Bourbon Barrel Aged Coffee     
Bourbon Barrel Aged Coffee
         
    Regular price $25.00     
       
       Rum Barrel Aged Coffee     
Rum Barrel Aged Coffee
         
    Regular price $25.00     
       
       Batch 206 with Shot Glasses     
Batch 206 with Shot Glasses
         
    Regular price $85.00     
       
       Chemex Brew Kit     
Chemex Brew Kit
         
    Regular price $165.00